Mēs rūpējamies par ASTONI.LV apmeklētāju privātumu un drošību lapas lietošanas brīdī, aizsargājot apmeklētāja datus un neļaujot tiem nesankcionēti piekļūt trešajām personām. Šī privātuma politika attiecas uz visiem lapas apmeklētājiem, gadījumā, ja zemāk aprakstītajiem noteikumiem nepiekrītat, jums ir jāpamet šī mājas lapa. Turpināšana lietot šo mājas lapu apliecina, ka lietotājs piekrīt privātuma politikā atrunātajiem noteikumiem un paņēmieniem, kādā veidā un kādi dati tiek iegūti un izmantoti par katru lapas apmeklētāju.

  • Visi dati un informācija par vietnes apmeklētājiem tiek izmantota vietnes administrācijas vajadzībām – analīzei, kas ietver apmeklētības plūsmas un meklētā satura analīzi. Iegūtā informācija kalpo par pamatu vietnes pilnveidošanas un uzlabošanas darbiem.

  • Par lapas apmeklētājiem tiek ievākta, saglabāta un apstrādāta sekojoši tehniskie dati – informācija par lietotāja ierīci (dators, planšete vai telefons), pārlūka programmu un veiktajām darbībām mūsu vietnē. Lapas administrācijai nav iespēju identificēt konkrētu lietotāju, jo mums nav pieejas lietotāju IP adresēm.

  • Izņēmuma gadījumos, kad tiesībsargājošās instances saskaņā ar likumdošanu pieprasa apmeklētāja privāto informāciju, mums ir pienākums saglabāto informāciju izpaust trešajām personām – tikai likumā noteiktajos gadījumos.

  • Nav noteikti ierobežojumi šīs lapas apmeklētājiem – vietni var apmeklēt ikviens neatkarīgi no tā vecuma, dzimuma, reliģiskās pārliecības, tautības, seksuālās orientācijas un citas privātās informācijas.

  • Šīs vietnes pilnvērtīgu darbību nodrošina sīkdatņu jeb “cookies” faili, kas tiek ievākti par katru vietnes apmeklētāju. Šie faili nodrošina programmas “Google Analitycs” darbību, ko izmanto lapas administrācija. Lapas apmeklētājiem ir tiesības atspējot sīkdatņu saglabāšanu, bet tādā gadījumā vietnes pilnvērtīga darbība var tikt traucēta.

  • No mūsu vietnes ir iespējams nonākt trešo pušu mājas lapās. Brīdī, kad lietotājs pamet mūsu vietni, mēs vairs neatbildam par trešās puses vietnes privātuma politiku, personas datu aizsardzību un saturu.

  • Katram ASTONI.LV lapas apmeklētājam ir tiesības sazināties ar administrāciju, lai ziņotu par kļūdām, neatbilstošu saturu vai sniegtu ieteikumus vietnes uzlabošanai un pilnveidošanai.

  • Mums ir tiesības veikt korekcijas privātuma politikā. Jaunā privātuma politikas redakcija stājas spēkā brīdī, kad tā tiek ievietota šajā mājas lapā.